Stoer_inzet_vuurtoren
Portfolio

Voor diverse opdrachtgevers verzorg ik de redactie, screening, uitwerking of correcties van folio en online teksten of websites. Voor een aantal opdrachtgevers ben ik (interim) werkzaam geweest als auteursmanager of in redactieondersteuning.

Kenhardt International

Screening en redactie van assessmentrapporten. Doorlopend project.

Frescon Online Branding

Voor diverse opdrachtgevers blog-interviews afnemen en uitwerken ten behoeve van website-pagina’s.

Roodbont Uitgeverij

Redactieondersteuning voor de diverse boeken en online lesmethodes in de agrarische sector.

Uitgeverij Sdu Den Haag

Auteursmanagement; de ondersteuning en sturing van de kopijstroom van diverse online en folio uitgaven in de juridische sector. Interim opdracht.

Market Write

Herschrijven van diverse website teksten voor bedrijven, uitwerken van interviews.

Hanzestad Nieuws Deventer

Redactionele artikelen schrijven voor een jubileumuitgave.

Boekengilde

De redactie/tekstcorrectie van een geschiedenisboek over een stad in Nederland, geschreven door de bewoners zelf.
Redactie, tekstcontrole en eindcontrole van een informatief kinderboek.
Redactie, diverse correctierondes en schrijf-coaching van de thriller van een beginnend auteur.
Redactie en tekstcorrectie van een boek over zorgwekkende situaties in de zorg.

Bauhaus Nederland

De tekstuele controle van een maandelijkse folder. Tevens de uit het Duits vertaalde productbeschrijvingen redigeren en controleren op juistheid/consistentie en opmaak.

Eggink bedrijfsvastgoed

Screening en controle van vastgoedrapporten.

Zenday Solutions

Herschrijven van de productbrochure.